Vplyv kvality vzduchu v interiéri na kognitívne funkcie

Kvalita vzduchu v interiéri ovplyvňuje naše zdravie a kognitívne funkcie.

Ľudia trávia väčšinu svojho času v uzavretých priestoroch (až 90 %). Veľkú časť tohto času tvoria kancelárie a priemyselné prostredie. Zamestnávatelia by mali dôkladne zvážiť, ako kvalita ovzdušia v interiéri ovplyvňuje ich zamestnancov vo svete po pandémii COVID – 19. Nielenže to zlepší ich pohodu, ale aj ich produktivitu a kognitívny výkon.

Kvalita vnútorného vzduchu a kognitívna výkonnosť

V posledných rokoch mnohé štúdie zistili priamu súvislosť medzi zlou kvalitou vzduchu v interiéri a kognitívnymi výkonmi.

V dôsledku zníženej miery vetrania má kancelárske prostredie prirodzene zvýšené množstvo pevných častíc, čo vedie k zlej kvalite vzduchu. Správcovia budov a zariadení hľadajú spôsoby, ako filtrovať a vetrať znečistený vzduch z vnútorných priestorov a zabezpečiť tak čerstvý, čistý vzduch na pre zlepšenie zdravia ľudí.

Jedna štúdia z Harvardu spájala zlú kvalitu vzduchu v kancelárii so zníženou kognitívnou funkciou. Zistili najmä, že hladiny tuhých častíc prispeli k významným akútnym účinkom na kognitívnu výkonnosť v kombinácii so zlou ventiláciou, vrátane pomalších reakčných časov a prudkého zníženia kognitívnych funkcií.

Význam znečistenia ovzdušia v interiéri a vplyvov na kognitívny rozvoj

Bezpečnosť zdravia na pracovisku bola počas pandémie COVID hlavným záujmom, pričom manažéri zariadení museli zaviesť nové bezpečnostné protokoly, aby zabezpečili bezpečnosť ľudí v budovách a obmedzili vystavenie znečisťujúcim látkam v interiéri.

Aj po odznení pandémie však musia prevádzkovatelia na pracoviskách zvážiť zdravotné vplyvy nízkej kvality životného prostredia.

Kognitívna výkonnosť zahŕňa spracovanie informácií, reagovanie na sociálne podnety a vykonávanie iných kognitívnych úloh. Zníženie kognitívnej výkonnosti môže brzdiť učenie, efektivitu a rozhodovanie. Môže tiež spôsobiť dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu mozgu.

Existuje niekoľko riešení, ktoré vám pomôžu vyčistiť vzduch, a to, čo sa rozhodnete implementovať, bude závisieť od návrhu a rozpočtu vašej budovy alebo zariadenia. Napríklad prenosné systémy na čistenie vzduchu možno jednoducho pridať do škôl a podnikov na čistenie vnútorného prostredia.

Okrem prenosných systémov existujú aj dlhodobé riešenia, ako napríklad indukčné čistenie vzduchu HVAC, ktoré môže poskytnúť trvalejší spôsob zabezpečenia dobrej kvality vzduchu.

Ďalšie články