Systém ActivTek INDUCT pre zabudovanie do VZT

Profesionálny systém čistenia a dezinfekcie vzduchu

Systém ActiveTek INDUCT

 • Inštalácia do ventilačných potrubí minimálne invazívnym spôsobom
 • Môže byť pripojený k monitorovaciemu systému
 • Neustále udržuje mikrobiologickú čistotu vzduchu
 • Udržuje mikrobiologickú čistotu potrubí
 • Efektívne redukuje: baktérie, vírusy, plesne, huby, alergény a ďalšie zdraviu škodlivé látky
 • Eliminuje zápachy, prach a peľ zo vzduchu
 • Disponuje LEED Certifikátom

Vedecky dokázaná 99,9% eliminácia

Technológia ActiveTek INDUCT

Airclean INDUCT2000 značne redukuje pachy, viditeľný dym vo vzduchu a mikrobiálne populácie vo vzduchu a na povrchoch s využitím patentovanej technoló- gie ActivePure. ActivePure technológia využíva ultrafialové žiarenie a katalyzátor pre vytvorenie neškodných oxidačných činidiel na báze kyslíka a vodíka, ktoré redukujú mikrobiálne znečistenie.

Okrem toho vznikajú malé množstvá ozónu, ktoré redukujú zápach. Na rozdiel od ostatných výrobkov na trhu výrobky na čistenie vzduchu Airclean predstavujú aktívnu technológiu, ktorá zaisťuje priame riešenie pôvodu problému a nevykonáva iba pasívny priechod zápachu a baktérií príslušnou čistiacou jednotkou.

 • Inštalácia do existujúcej alebo novej vzduchotechniky
 • Nenápadná, skrytá inštalácia
 • Indikátor správnej funkcie zariadenia
 • Jednoduchá údržba, ľahké čistenie