Covid 19

Je dokázané, že technológia ActivePure® v našich výrobkoch likviduje COVID-19 na povrchoch a vo vzduchu.
Výsledky testov preukázali 99,96 %-nú redukciu SARS-CoV-2 vo vzduchu do 3 minút a 99,97 %-nú redukciu SARS-CoV-2 na povrchu do 7 hodín.

Technológia ActivePure® bola testovaná na živom víruse SARS-CoV-2, nie na náhradných kmeňoch, ako to používa mnoho konkurenčných technológií. Testy boli absolvované v spolupráci s laboratórnym tímom kombinovanej laboratórnej bezpečnosti biologickej bezpečnosti úrovne 4 a biologickej bezpečnosti úrovne 3 podľa prísnych protokolov FDA.

graf_sars_povrchy
graf sars vzduch