ActivePure sa stáva certifikovaným partnerom poskytovateľa riešení GRESB

ActivePure, globálny líder v oblasti trvalo udržateľných systémov povrchovej a vzduchovej dekontaminácie, hrdo oznamuje, že sa pripojil ku Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ako certifikovaný partner. Tento krok podčiarkuje záväzok spoločnosti ActivePure poskytovať komplexné riešenia v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) klientov v sektore stavebného prostredia.

Joe Urso sa vyjadril: “Sme nadšení, že môžeme prispieť k ekosystému GRESB Partners. Radi s nimi budeme spolupracovať na dosiahnutí trvalého zlepšenia výkonnosti budov, ktoré sú zaradené do projetku GRESB. Tento krok je kľúčový pri vedení zainteresovaných strán k rozhodnutiam, ktoré podporujú odolnosť a udržateľnosť.

Joe Urso, generálny riaditeľ spoločnosti ActivePure. Zdroj: linkedin.com

GRESB je organizácia, ktorá poskytuje štandardizované a overené údaje ESG finančným trhom. Využitím inovatívnej technológie ActivePure, ktorá prináša výhody naprieč viacerými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi faktormi, toto partnerstvo pomôže zákazníkom pokračovať v zlepšovaní v rámci referenčných hodnôt ESG. Prostredníctvom prijímania nových technológií a stratégií a zároveň porovnávania výkonu ESG s partnermi sa identifikujú potenciálne riziká a príležitosti. Poskytovanie jasných a transparentných údajov taktiež podporí zmysluplnejšiu spoluprácu medzi investormi a manažérmi.

Týmto gestom spoločnosť ActivePure opätovne potvrdzuje jej postavenie globálneho lídra na aktívnom trhu. ActivePure je pripravený stanoviť nové pravidlá výkonnosti ESG a pripraviť pôdu pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Ich úsilie je kľúčové pri pomoci organizáciám dosiahnuť jediný cieľ – dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.

ZDROJE:

Certifikovaný partner GRESB

Ďalšie články