Čo ovplyvňuje správny výber čističky vzduchu?

Pri množstve typov čističiek vzduchu dostupných na trhu s cirkulujúcimi dezinformácií v spoločnosti, môže byť výber správneho čistiaceho zariadenia náročnou úlohou. Pre správny výber čističky vzduchu sme si preto pre vás pripravili pár rád, ktoré vám pomôžu sa zorientovať na trhu oveľa rýchlejšie.

Hluk

Pokiaľ ide o prenosné čističky vzduchu, často vznikajú tri hlavné problémy: hluk, distribúcia vzduchu a účinnosť filtrácie. Spomedzi nich je hluk zvyčajne najvýznamnejším problémom. Prijateľné hladín hluku pre rôzne miestnosti, podľa ktorých sa môžete riadiť pri výbere:

  • Spálňa: < 40 dBA
  • Študovňa, domáca pracovňa, tichá kancelária: 40 – 45 dBA
  • Väčšie kancelárie, škôlka či škola: 45 – 50 dBA
  • Reštaurácie, telocvične, posilňovne: < 60 dBA
  • Veľmi hlučné prostredie: > 60 dBA

Na trhu je náročné nájsť čističky vzduchu s hladinou hluku nižšou ako 45 dBA, čo sa vyžaduje v mnohých prostrediach. Pri riešení tohto problému môžeme odporučiť čističku zapnúť na nižšiu rýchlosť a zakúpiť viac jednotiek pre rovnaký čistiaci efekt.

Efektivita

Efektivita sa pri čističkách vzduchu zohľadňuje dvoma spôsobmi. V jednom význame efektivita čističky súvisí s percentom častíc, ktoré môže filter odstrániť pri jednom cykle. Napríklad HEPA filter dokáže odstrániť približne 99,95 % častíc, zatiaľ čo filter MERV-13, ktorý je menej účinný, dokáže odstrániť iba približne 77 % častíc.

Na druhej strane sa účinnosť spája s mierou dodávania čistého vzduchu. Vyššia miera prietoku čistého vzduchu označuje efektívnejšie zariadenie. Označujeme to ako CARD a vieme ju vypočítať vynásobením prietoku vzduchu s účinnosťou filtrácie. Samotný prietok vzduchu neposkytuje úplný obraz o účinnosti čističky vzduchu.

Cena

Výber čističky vzduchu je silno ovplyvnený jej nákladom, avšak účinnosť a náklady nie sú vždy priamo úmerné. Rezidenčné HEPA filtre sú často rovnako účinné ako ich komerčné náprotivky, ale majú nižšie náklady. Ďalšie funkcie často prispievajú k zvýšeniu nákladov, ale nemusia nevyhnutne zvýšiť celkovú účinnosť čističky vzduchu. Tieto funkcie sú zvyčajne neúčinné, v niektorých prípadoch môžu byť dokonca potenciálne až škodlivé.

UV

UV technológia môže byť použitá rôznymi spôsobmi v boji proti chorobám prenášaným vzduchom. Ak však čistička vzduchu obsahuje HEPA filter, ten odstráni zo vzduchu 99,95 % častíc a prínos UV svetla by bol tak minimálny.

výber čističky vzduchu

Graf zobrazujúci účinnosť odstraňovania jednotlivých škodlivín zo vzduchu. Zdroj: itsairborne.com

Začlenenie UV technológie do čističiek vzduchu spôsobuje nadbytočné náklady, pretože neposkytuje výhodu odstraňovania iných častíc a ukazuje sa ako neúčinné v kombinácii s HEPA filtrami, ktoré v dnešnej dobe má takmer každá čistička vzduchu.

ZDROJE:

How to Pick an Air Cleaner

Intro to UV Light Against Diseases

Ďalšie články