Zariadenie s technológiou ActivePure je nové riešenie na tlmenie výskytu respiračných chorôb

Človek trávi približne 90 % svojho času vo vnútri. Kvalita a čistota vzduchu v interiéri má veľký vplyv na fyzické a duševné zdravie obyvateľov a celkovú pohodu človeka. Preto sú stále čím ďalej, tým viac dôležitejšie riešenia na čistenie vzduchu v interiéri, ako je technológia ActivePure.

V marci 2022 vydal Biely dom aktualizované usmernenia týkajúce sa cirkulácie vzduchu a filtrácie, aby mohol pokračovať v boji proti vírusu SARS-CoV-2. Usmernenie poukazuje na ventiláciu, filtráciu a čistenie vzduchu v budovách ako základné komponenty na zabránenie prenosu vírusu vzduchom.

Usmernenie vyzýva na zvýšenie výmeny vzduchu a účinnosti filtra a zdôrazňuje dôležitosť vetrania v budovách. Aj keď tieto návrhy môžu priniesť zlepšenie kvality vnútorného vzduchu, nemusia samy o sebe stačiť. Pre väčšinu budov znamenajú nákladnú a neudržateľnú spotrebu energie. Väčšia výmena vzduchu znamená väčšiu spotrebu energie a tu nastáva konflikt medzi klimatickými cieľmi a cieľmi verejného zdravia. Lídri v ActivePure ponúkajú lepšiu cestu prostredníctvom novej technológie.

Technológia ActivePure. Zdroj: ActivePure

Riešenie problému

Technológia čistenia vzduchu, ako je ActivePure, umožňuje deaktivovať patogény v reálnom čase s použitím minimálnej energie. ActivePure využíva technológiu pôvodne vyvinutú v spolupráci s NASA na opätovné vytvorenie prirodzene sa vyskytujúceho vonkajšieho procesu fotolýzy v interiéri. Technológia umožňuje, aby sa okolitá vlhkosť vo vnútorných priestoroch premenila na čistiace, terapeutické molekuly ActivePure. Tieto molekuly potom cirkulujú vo vnútornom priestore. Neutralizujú patogény, baktérie, huby, plesne, peľ a prchavé organické zlúčeniny, odstraňujú ich zo vzduchu a povrchov bez chemikálií alebo dodatočného vetrania.

Akonáhle je zariadenie ActivePure zapnuté, začne okamžite pracovať a v priebehu niekoľkých sekúnd zaplní priestor molekulami ActivePure. “Nebudeme ventilovať cestu von z tohto problému,” hovorí Carenza. „Deficit sa musí vyriešiť novou technológiou. Čelíme klimatickým zmenám, energetickej kríze a problémom s infraštruktúrou. Najlepším spôsobom, ako znížiť spotrebu energie a zároveň zlepšiť zdravie a bezpečnosť cestujúcich, je technológia ActivePure.

Dajte zbohom starým zvykom

Otváranie dverí či okien a ponechanie zapnutých ventilátorov môže pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť šírenie chorôb, no v mnohých oblastiach to nie je kvôli počasiu celoročné riešenie. Údaje ukazujú, že to zároveň nie je ani príliš efektívne.

Dr. Deborah Birx, Zdroj: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

“Nepredpokladá sa, že ochorieme,” hovorí Dr. Deborah Birx, hlavná lekárska a vedecká poradkyňa v ActivePure a bývalá koordinátorka Bieleho domu Coronavirus Task Force. „Boli sme zvyknutí tolerovať značné množstvo respiračných ochorení, ale Covid poukázal na to, že existujú riešenia, ako nemusíme tolerovať vnútorné priestory, kde sa šíria patogény.”

Ďalšie články