Corona-free Jarná ITAPA 2021 – Slovensko stojí pred výzvou storočia!

Kozmické patenty NASA, najmodernejšie snímače, ale aj slovenská vynaliezavosť. To najlepšie zo sveta sa spojilo na júnovom podujatí ITAPA, aby vzniklo dokonalé corona-free prostredie. Technologické inovácie, ale aj zodpovednosť nás všetkých, totiž dokáže poraziť COVID-19. O komfort, bezpečnosť vzduchu aj povrchov sa na najväčšej konferencii ITAPA 2021, v hoteli CROWN PLAZA starali aj naše zariadenia s unikátnou technológiou ActivePure.

Plán obnovy

Tohtoročná ITAPA sa venovala hlavne digitalizácii, eGovernmentu, inováciám v zdravotníctve a kybernetickej bezpečnosti. Vládne špičky spolu s odborníkmi z rôznych oblastí diskutovali aj o tom, aký pokrok čaká našu krajinu v nadchádzajúcich rokoch.

„V horizonte niekoľkých rokov by sme mali mať zmodernizované školstvo, ktoré poskytne kvalitné vzdelanie a učiteľom dostatok príležitostí na sebarealizáciu a dôstojný život. Zreformované zdravotníctvo výrazne prispeje k zvýšeniu kvality života, k zníženiu úmrtnosti a pre samotných zdravotníkov bude povolaním, ktorému sa oplatí zasvätiť život. Slovensko bude zároveň čistejšie a pripojí sa k celosvetovému úsiliu o zníženie emisií uhlíka. Bude digitálnejšie, a samozrejme, aj spravodlivejšie. Veď vláda zákona je kľúčovou podmienkou civilizovanej krajiny,“ vyhlásil pre ITAPA predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý ešte ako minister financií pripravoval Plán obnovy a odolnosti SR.

O ITAPA: 

Podujatia ITAPA (Information Technologies & Public Administration – Informačné technológie a verejná správa) už 20. rok prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný medzinárodný kongres ITAPA. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutujú a predstavujú inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.

Ďalšie články