Pomôžte chrániť zamestnancov a zákazníkov

Technológia ActivePure® je navrhnutá tak, aby fungovala bezpečne a nepretržite vo vnútorných priestoroch obývaných ľuďmi a domácimi miláčikmi a aby neustále znižovala riziko vystavenia vírusom a baktériám.

ActivePure® pre všetky odvetvia

Je ideálna pre firmy, kde prichádzajú do styku s ľuďmi z rôznych bublín a kde nie je možné ručne utrieť povrchy zakaždým, keď sa ich dotkne jednotlivec.

Kancelárie

Prineste na pracovisko atmosféru dôvery s vyššími štandardmi prevencie voči infekciám, ktoré neutralizujú vírusy vo vzduchu skôr, ako môžu infikovať ostatných.

Domovy dôchodcov

Chráňte svojich zamestnancov a znížte počet dní práceneschopnosti a získajte ďalšiu úroveň ochrany pred vírusmi a baktériami. Vďaka systému čistenia vzduchu ActivePure® znížite šírenie vírusov a baktérií vo vzduchu a na kľúčových povrchových bodoch.

Hotely

V exponovaných spoločných priestoroch nie je vždy možné vykonať hĺbkové čistenie. Zlepšite kvalitu vzduchu pridaním technológie ActivePure® k svojmu režimu čistenia.

Fitness centrá

Urobte Fitness centrá bezpečné pre svojich členov a zamestnancov.

Vzdelávacie zariadenia

Technológia ActivePure® nainštalovaná v škôlke v Pensylvánii znížila počet dní práceneschopnosti o 80 %. Škola v Indiane zaznamenala 80 % zníženie chorobnosti z dôvodu chrípky.

Vzdelávacie zariadenia si globálne uvedomujú dôležitosť systémov čistenia vzduchu, ktoré eliminujú vírusy a baktérie na povrchoch a vo vzduchu,“ uviedol Joe Urso, generálny riaditeľ spoločnosti Aerus. „Je však veľmi znepokojujúce, že väčšina ľudí si neuvedomuje, že nie všetky systémy na čistenie vzduchu sú rovnaké. Potrebujú najmä čistenie vzduchu, aké poskytuje technológia ActivePure®, ktorá neustále a aktívne dezinfikuje v reálnom čase, aby sa minimalizovala krížová kontaminácia a opätovná kontaminácia na povrchoch a vo vzduchu, a to bezpečne a rýchlo, keď sú deti v miestnosti. 

Reštaurácie

Poskytnite vašim zamestnancom a zákazníkom mimoriadnu ochranu inštaláciou zariadení s technológiou ActivePure®.

Beauty Salóny a Kaderníctva

Chápeme, že zákazníci sa môžu obávať návštevy salónov. Investíciou do systému čistenia vzduchu a povrchov s technológiou ActivePure® zákazníkov ubezpečíte, že ste zaviedli dodatočné bezpečnostné opatrenia, aby ste vytvorili čistejší a zdravší priestor.

Ambulancie

Poskytnite pacientom 24 hodinovú ochranu pred vírusmi a baktériami vo vzduchu a na povrchoch investovaním do technológie ActivePure®! Je vedecky dokázané, že redukuje COVID-19 na povrchoch.

Optici

Vráťte dôveru pacientov a zamestnancov pomocou vyššej úrovne prevencie a kontroly infekcie vo vašej optike.